Стар град, Плаошник и дел од Јабланица во една фотографија


25 Декември 2018 – Фото: Стојан Стојановски 2С


Споделете со вашите пријатели!