Фото: Волшебен отсјај и залез на Месечината над Охридското езеро


Месчината на залез над планината Јабалница фотографирана од Охрид со волшебен отсјај од Охридското Езеро ни ја долови Стојан Стојановски. Уживајте

Охрид Инфо
Фото: Стојан Стојановски 2С


Споделете со вашите пријатели!