Фото: Волшебен отсјај и залез на Месечината над Охридското езеро


85 Споделувања

Месчината на залез над планината Јабалница фотографирана од Охрид со волшебен отсјај од Охридското Езеро ни ја долови Стојан Стојановски. Уживајте

Охрид Инфо
Фото: Стојан Стојановски 2С


Споделете со вашите пријатели!

85 Споделувања