На Мила Димоска и е потребна вашата помошСподелете со вашите пријатели!