Комета 46P/Wirtanen, соѕвездие Плеади и Галичица


Комета 46P/Wirtanen или божиќна комета денеска на 16.12.2018 е најблизу до нашата планета или 0.08 AМ(AU=астрономски мерки) 5.4 мил. km од Земјата


Споделете со вашите пријатели!